Specialcontainers

Vi kan erbjuda ett antal specialcontainers beroende på dina behov

8 eller 10 fots Miljöcontainer

är utrustade med ett nedsänkt golv t.ex. för oljespill. De kan även utrustas med sopkärl.

10 fots Miljöcontainer med hyllor, sopkärl och saneringskit

 

 

20 fots open-side container med öppning hela långsidan samt på gaveln

Openwide 20f (2) Openwide 20f (3) Openwide 20f

 

20 fot double-doorcontainer

doubledoor